Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  09-05-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3657
 
Lista wersji:
  09-05-2012 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 kwietnia 2012 r.
nr 25/d/04/2012

w sprawie Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Działając na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Uchwala się Regulamin studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018