Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  03-02-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2416
 
Lista wersji:
  03-02-2014 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 stycznia 2014 r.
nr 2/d/01/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


Działając na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Senat postanawia:
§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały Senatu nr 45/d/06/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. z późniejszymi zmianami w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
"Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 2 oraz wysokość maksymalnej opłaty za powtarzane przedmioty na studiach stacjonarnych ustala rektor na kolejny rok akademicki w terminie do końca maja poprzedniego roku akademickiego”.
2. § 1 ust. 4 przyjmuje brzmienie:
„Rektor podejmuje decyzję w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na wniosek dziekanów, na podstawie informacji kwestora o wysokości kosztów kształcenia”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019