Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  03-02-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1562
 
Lista wersji:
  03-02-2014 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 stycznia 2014 r.
nr 3/d/01/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia
na Politechnice Krakowskiej


Działając na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Senat postanawia:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu nr 48/d/06/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej, wprowadza się następującą zmianę:
§ 1 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„Rektor PK podejmuje decyzję w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Krakowskiej na kolejny rok akademicki na wniosek dziekanów, zaopiniowany przez kwestora, w terminie do końca maja poprzedniego roku akademickiego”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019