Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  26-02-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1509
 
Lista wersji:
  26-02-2014 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 8
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 lutego 2014 r.
znak R.0201-11/14

w sprawie zmian w zasadach obowiązujących przy wypłacaniu wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, przewodzie habilitacyjnym, postępowaniu habilitacyjnym i postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz przy zawieraniu umów o przejęcie kosztów tych wynagrodzeń


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wzór umowy stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 62 Rektora PK z dnia 14 listopada 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Wzór umowy jest dostępny w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w zakładce Plikownia – Druki i Formularze, w kategorii – Umowy.
3. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2014 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  18-12-2018