Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-09-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3078
 
Lista wersji:
  30-09-2014 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 września 2014 r.
nr 54/d/09/2014

w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z póżn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Uchwala się Regulamin w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat Studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.10.2014 r. i dotyczy studentów, którzy podejmą studia po dniu 30.09.2014 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019