Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  25-05-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  8084
 
Lista wersji:
  25-05-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 20 maja 2016 r.
nr 45/d/05/2016

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18


Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się:
1) warunki i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18, zgodniez załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2017/18, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) kierunki i specjalności na niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2017/18, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2017/18, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5) zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/18, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018