Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  15-06-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  400
 
Lista wersji:
  15-06-2016 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 21
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 czerwca 2016 r.
znak R.0201-29/16

w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się obowiązujący od dnia 30 czerwca 2016 r. cennik na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej: patrz tabela
Zakwaterowanie, o którym mowa w pkt 3-6 powyższej tabeli, odbywać się będzie w Domach Studenckich nr 1, 2, 3 i 4 przy ul. Skarżyńskiego 3, 5, 7 i 9, oraz w Domu Studenckim nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie.
W związku z kwaterowaniem uczestników Światowych Dni Młodzieży, w okresie od 15.07.2016 r. do 05.08.2016 r. dostępność miejsc w Domach Studenckich PK będzie ograniczona. W tym okresie nie będzie możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokojach.
§ 2
1. W przypadku zakwaterowania na okres co najmniej 1 miesiąca, dla lokatorów określonych w punktach 3-6 tabeli z § 1, stosuje się następującą odpłatność za miejsce w domach studenckich Politechniki Krakowskiej: patrz tabela
2. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania przed zadeklarowanym terminem nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat; mieszkaniec ma prawo pozostać w domu studenckim do końca opłaconego okresu. Jeśli rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych, mieszkaniec może skierować do Kierownika Osiedla Studenckiego podanie o zwrot części wniesionej opłaty.
3. W przypadku grup minimum 20-osobowych, grup kierowanych przez jednostki PK, pobytów rodzinnych lub dłuższego okresu pobytu istnieje możliwość ustalenia z Administracją Osiedla Studenckiego PK indywidualnych warunków cenowych.
§ 3
Odpłatność z tytułu zakwaterowania doraźnego w domach studenckich Politechniki Krakowskiej następuje w momencie zakwaterowania, za cały zadeklarowany okres pobytu, gotówką u kierownika domu studenckiego.
§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 34 Rektora PK z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej.
§ 5
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018