baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-12-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1090
 
Lista wersji:
  22-12-2016 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 64
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 grudnia 2016 r.
znak R.0201-82/16

w sprawie zmian we wzorach umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne obowiązujących na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 32 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 3 wzoru nr 1 „Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce”,
2) § 3 ust. 3 wzoru nr 2 „Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie”,
3) § 3 ust. 3 wzoru nr 3 „Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na niestacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce”,
przyjmują brzmienie:
„3. Doktorant potwierdza, iż został poinformowany, że wszelkie przepisy prawa wewnętrznego Politechniki, oraz wysokość opłat za studia lub usługi edukacyjne publikowane są na stronie internetowej wydziału i Politechniki Krakowskiej”.
§ 2
1. Tekst jednolity wzoru nr 1 „Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity wzoru nr 2 „Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Tekst jednolity wzoru nr 3 „Umowa o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na niestacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021