Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  08-06-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1307
 
Lista wersji:
  08-06-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 39
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 czerwca 2017 r.
znak R.0201-46/17

w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/18


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 7 i § 2 ust. 3 uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18 zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 określa się harmonogram rekrutacji:
1) na Wydziale Architektury – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) na Wydziale Inżynierii Lądowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) na Wydziale Inżynierii Środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) na Wydziale Mechanicznym – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Wydziałowe komisje rekrutacyjne działają od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r.
2. Wznowienie prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych po zakończeniu działań przewidzianych w harmonogramie rekrutacji wymaga zgody Rektora PK.
§ 3
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  24-01-2019