Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  14-06-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  870
 
Lista wersji:
  14-06-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 40
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 czerwca 2017 r.
znak R.0201-47/17

w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2017/18


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Określa się wzory dokumentów rekrutacyjnych wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Senatu PK nr 29/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia w roku akademickim 2017/18:
1) ankieta osobowa – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) formularz podania o przyjęcie na studia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) życiorys kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) zaświadczenie potwierdzające odbycie po ukończeniu studiów co najmniej 6-miesięcznej praktyki zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Architektury) – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2017 r.

Prorektor ds Ogólnych
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  24-01-2019