Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  03-07-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  613
 
Lista wersji:
  03-07-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 czerwca 2017 r.
nr 64/d/06/2017

w sprawie przyjęcia wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych


Na podstawie art. 160a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się wzór umowy zawieranej przez Politechnikę Krakowską ze słuchaczami studiów podyplomowych w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. i dotyczy umów zawieranych w ramach pierwszej albo kolejnej edycji studiów podyplomowych, dla których wniosek o uruchomienie złożono po 30 września 2017 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-02-2020