Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  14-02-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  198
 
Lista wersji:
  14-02-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 2
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 lutego 2018 r.
znak R.0201.5.2018

w sprawie harmonogramu dodatkowej rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Architektury


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 3 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18 zarządza się, co następuje:
§ 1
Określa się harmonogram dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia II stopnia na kierunkach: architektura, architektura w języku angielskim i architektura krajobrazu przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załącznik do niniejszego zarządzenia jest dostępny również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-11-2018