Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  13-03-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4200
 
Lista wersji:
  13-03-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 10
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 12 marca 2018 r.
znak R.0201.15.2018

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019


Na podstawie § 7 ust. 6 „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 32/d/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz § 2 ust. 6 „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 33/d/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2018/2019 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  26-01-2021