baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-06-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3575
 
Lista wersji:
  06-06-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 35
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 5 czerwca 2018 r.
znak R.0201.45.2018

w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2018/19


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 7 i § 2 ust. 3 uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 określa się harmonogram rekrutacji:
1) na Wydziale Architektury, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) na Wydziałach: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii i Technologii Chemicznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) na Wydziale Mechanicznym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wydziałowe komisje rekrutacyjne działają od 3 września 2018 r. do 31 października 2018 r. Wznowienie prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych po zakończeniu działań przewidzianych w harmonogramie rekrutacji wymaga zgody Rektora PK.
§ 3
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia dostępne są również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-09-2021