baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  13-06-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2949
 
Lista wersji:
  13-06-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 38
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 czerwca 2018 r.
znak R.0201.48.2018

w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2018/19


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Określa się wzory dokumentów rekrutacyjnych wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Senatu PK nr 19/d/04/2018 z 25 kwietnia 2018 r. od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia III stopnia uruchamiane w roku akademickim 2018/19:
1) ankieta osobowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) formularz podania o przyjęcie na studia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) życiorys kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) zaświadczenie potwierdzające odbycie po ukończeniu studiów co najmniej 6-miesięcznej praktyki zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Architektury), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-09-2021