Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  389
 
Lista wersji:
  30-04-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 kwietnia 2019 r.
nr 38/d/04/2019

w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/20


Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 5 Statutu Politechniki Krakowskiej z 16 grudnia 2011 r. z późn. zm. oraz § 6 ust. 2 uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr 46/d/04/2015 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się liczbę miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20, w tym liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się liczbę miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20, w tym liczbę miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Upoważnia się Rektora Politechniki Krakowskiej lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji do zwiększenia liczby miejsc na I roku studiów na wniosek dziekana właściwego wydziału, w zależności od potrzeb i możliwości wydziału. Wniosek wymaga uzasadnienia.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019