Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  325
 
Lista wersji:
  06-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 50
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 4 września 2019 r.
znak R.0201.66.2019

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki


Na podstawie § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, przyjętego uchwałą Senatu nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 1 października 2019 r.:
1) Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki otrzymuje symbol „I”,
2) przekształca się Instytut Informatyki (F-3) wraz z tworzącymi go Zakładem Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej Wydajności (F-31), Zakładem Inteligencji Obliczeniowej (F-32) oraz Zakładem Modelowania Systemów Złożonych (F-33) w Katedrę Informatyki (F-1),
3) przekształca się Instytut Matematyki (F-2) wraz z tworzącymi go Zakładem Analizy Matematycznej (F-21), Zakładem Metod Geometrycznych i Analizy Zespolonej (F-22), Katedrą Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej (F-23) oraz Zakładem Algebry (F-24) w Katedrę Matematyki Stosowanej (F-2),
4) przekształca się Instytut Teleinformatyki (F-5) wraz z tworzącymi go Zakładem Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (F-51) oraz Zakładem Systemów Rozproszonych (F-52) w Katedrę Teleinformatyki (F-3),
5) przekształca się Instytut Inżynierii Materiałowej (M-02) na Wydziale Mechanicznym w Instytut Inżynierii Materiałowej (I-1) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
6) Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Geopolimerów (M-02-1) otrzymuje symbol (I-11), Zakład Technologii Materiałów (M-02-2) otrzymuje symbol (I-12) a Katedra Metalurgii Proszków otrzymuje symbol (I-13),
7) przekształca się Instytut Fizyki (F-1) na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki w Instytut Fizyki (I-2) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
8) Katedra Struktury Materii (F-11) otrzymuje symbol (I-21), Katedra Fizyki Materiałów (F-12) otrzymuje symbol (I-22), Zespół Laboratoriów Dydaktycznych (F-13) otrzymuje symbol (I-23) a Laboratorium Metrologii Optycznej (F-14) otrzymuje symbol (I-24).
2. Opis struktury organizacyjnej wydziałów i jednostek pozawydziałowych Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, jest publikowany w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „Prawo”, w zakładce „Struktura organizacyjna”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  24-02-2020