Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  550
 
Lista wersji:
  28-10-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 października 2019 r.
nr 91/d/10/2019

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku matematyka stosowana prowadzonego przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki (od 1 października 2019 r. Wydział Informatyki i Telekomunikacji) nr 82 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wniosku do Senatu PK o ustalenie programu studiów na kierunku matematyka stosowana, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Ustala się program studiów na kierunku matematyka stosowana prowadzonym przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020