Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-12-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  306
 
Lista wersji:
  02-12-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 100
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 listopada 2019 r.
znak R.0201.120.2019

w sprawie wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów studiów podyplomowych


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się „Wytyczne w zakresie zasad opracowywania programów studiów podyplomowych” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020