Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-01-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  772
 
Lista wersji:
  30-01-2020 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 6
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 stycznia 2020 r.
znak R.0201.7.2020

w sprawie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się nagrody Rektora PK w następujących kategoriach:
1) za najwyżej punktowaną publikację naukową,
2) za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym,
3) za największą liczbę cytowań,
4) dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie MNiSW czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,
5) za najbardziej wartościowe wdrożenie,
6) dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego,
7) dla najmłodszego wypromowanego doktora,
8) dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora,
2. Zasady przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 określają załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-09-2020