baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  23-04-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2673
 
Lista wersji:
  23-04-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 kwietnia 2020 r.
nr 33/d/04/2020

dotycząca zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 46/d/05/2019 w sprawie Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 46/d/05/2019 w sprawie Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki § 31 ust. 7 przyjmuje następujące brzmienie:
„7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana pracownik zatrudniony na stanowisku profesora, profesora uczelni albo adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021