Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  13-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  162
 
Lista wersji:
  13-10-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 105
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 8 października 2020 r.
znak R.0201.120.2020

w sprawie powołania doktoranckich komisji stypendialnych


Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65 Rektora PK z dnia 1 czerwca 2020 r., zarządza się, co następuje
§ 1
1. Powołuje się Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału Architektury w składzie:
1) dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK – przewodniczący,
2) dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK,
3) dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK,
4) mgr inż. arch. Martyna Bednarz – przedstawiciel doktorantów.
2. Powołuje się Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w składzie:
1) dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska-Ćwiąkalska, prof. PK,
3) dr hab. inż. Marcin Banach, prof. PK,
4) mgr. inż. Artur Bukowczan – przedstawiciel doktorantów.
3. Powołuje się Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w składzie:
1) dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK – przewodnicząca,
2) dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK,
3) dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK,
4) mgr inż. Ewelina Stypułkowska-Twardowska – przedstawiciel doktorantów.
4. Powołuje się Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału Mechanicznego w składzie:
1) dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK – przewodniczący,
2) prof. dr hab. inż. Piotr Duda,
3) dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK,
4) mgr inż. Magdalena Satora – przedstawiciel doktorantów.
5. Powołuje się Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału Inżynierii Lądowej w składzie:
1) dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK,
3) dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK,
4) mgr inż. Krystian Banet – przedstawiciel doktorantów.
6. Powołuje się Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w składzie:
1) dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK,
3) dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK,
4) mgr inż. Julita Choinka – przedstawiciel doktorantów.
§ 2
Komisje, o których mowa w ust. 1, zostają powołane na okres do 31 grudnia 2023 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  27-01-2021