baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  16-02-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1141
 
Lista wersji:
  16-02-2021 
WydrukPowrót

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 15 lutego 2021 r.
znak R.0201.24.2021

w sprawie obowiązku wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych


1. W związku z zaległościami w wykorzystywaniu urlopów wypoczynkowych przez pracowników Politechniki Krakowskiej:
1) polecam, aby w terminie do dnia 30 września 2021 r. wszyscy pracownicy PK wykorzystali przysługujący im zaległy urlop wypoczynkowy,
2) zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do przekazania w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych, wniosków o zaległe urlopy wypoczynkowe podległych pracowników.
2. Anulowanie złożonego wniosku urlopowego będzie możliwe jedynie za zgodą kierownika jednostki, po wskazaniu nowego terminu wykorzystania urlopu zaległego.
3. Pracownicy, którzy w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. nie przekażą stosownych wniosków o zaległe urlopy wypoczynkowe, zostaną skierowani na urlop decyzją pracodawcy.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021