baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  18-02-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  229
 
Lista wersji:
  18-02-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 22
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 lutego 2021 r.
znak R.0201.26.2021

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki


Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r. z późn. zm., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 1 marca 2021 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki dokonuje się następujących zmian w strukturze organizacyjnej:
1) przekształca się Instytut Inżynierii Materiałowej (I-1) wraz z tworzącymi go jednostkami (I-11, I-12, I-13) w Katedrę Inżynierii Materiałowej (I-1),
2) przekształca się Instytut Fizyki (I-2) wraz z tworzącymi go jednostkami (I-21, I-22, I-23, I-24) w Katedrę Fizyki (I-2).
2. Opis struktury organizacyjnej wydziałów i jednostek pozawydziałowych Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, jest publikowany w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „Prawo”, w zakładce „Struktura organizacyjna PK”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021