baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  02-06-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  6768
 
Lista wersji:
  02-06-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 76
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 czerwca 2021 r.
znak R.0201.83.2021

w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2021/2022


Na podstawie art. 95 ust. 2 oraz art. 211 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady stanowią integralną część Regulaminu świadczeń dla studentów.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Wszyscy pracownicy i mieszkańcy Osiedla Studenckiego PK zobowiązani są do przestrzegania zasad podanych w niniejszym zarządzeniu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021