baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  22-09-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  3721
 
Lista wersji:
  22-09-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 99
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 września 2021 r.
znak R.0201.108.2021

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 81 Rektora PK z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) należy zachowywać odległość między osobami wynoszącą nie mniej niż 1,5 metra – przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych”.
§ 2
1. Tekst jednolity zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021