baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  23-11-2008
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2052
 
Lista wersji:
  23-11-2008 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 30
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 listopada 2008 r.
znak R.0201-67/08

w sprawie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Krakowskiej


Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
§ 1.
Wprowadzam "Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Krakowskiej".
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 13 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Krakowskiej.
§ 3.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik - regulamin USK PK

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-01-2022