Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  21-02-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3889
 
Lista wersji:
  21-02-2010 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 stycznia 2010 r.
nr 2/n/01/2010

w sprawie ustalenia strategicznych kierunków badawczych


Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Senat PK postanawia, co następuje:
§ 1.
Na Politechnice Krakowskiej ustala się następujące strategiczne kierunki badawcze, w ramach obszarów badawczych, przyjętych uchwałą Senatu PK nr 65/n/11/2009 z 27 listopada 2009 r.:
I. Kształtowanie przestrzeni i ochrona dziedzictwa kultury
• Kształtowanie przestrzeni architektonicznej (WA)
• Historia architektury i konserwacja zabytków (WA)
• Urbanistyka planowanie przestrzenne i rewitalizacja miast (WA, WIŚ)
• Kształtowanie i ochrona krajobrazu (WA)
II. Materiały i nanotechnologie
• Kompozyty, nanomateriały i recykling (WFMiIS, WIL, WIiTCH, WM)
• Mikro i nanotechnologie, produkcja nanozwiązków i ich zastosowanie w przemyśle (WFMiIS, WIiTCH, WM, WFMiIS)
• Technologie tworzyw sztucznych, biomateriały i biopolimery (WFMiIS, WIiTCH, WM)
• Wysokowytrzymałe materiały budowlane (WIL)
III. Systemy, urządzenia i procesy przemysłowe
• Narzędzia, urządzenia technologiczne i procesy wytwarzania (WM)
• Biotechnologia przemysłowa (WIiTCH)
• Sieci, urządzenia i napędy trakcyjne (WIEiK)
• Systemy monitoringu układów i maszyn elektrycznych (WIEiK)
• Energoelektronika i automatyka napędów elektrycznych (WIEiK)
IV. Energia i środowisko
• Urządzenia energetyczne (WM)
• Przyjazne dla środowiska systemy przetwarzania energii (WIEiK, WIL, WM)
• Badania nad stanem, prognozą i ograniczeniem ryzyka naturalnego i technologicznego w warunkach rozwoju i zmian klimatu (WIŚ)
• Kształtowanie, wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych (WIŚ)
• Rozwój technologii prośrodowiskowych i energooszczędnych (WIŚ, WIiTCH)
• Energie odnawialne i biopaliwa (WFMiIS, WIEiK, WIŚ, WIiTCH, WM)
• Budownictwo niskoenergetyczne (WA, WIL, WIŚ)
V. Informatyka stosowana i bioinżynieria
• Metody obliczeniowe w inżynierii i technice (WA, WFMiIS, WIEiK, WIL, WIŚ, WIiTCH, WM)
• Inżynieria bioreaktorów i bioprocesowa oraz diagnostyka biomedyczna (WIiTCH, WM)
• Zagadnienia inteligencji obliczeniowej (WFMiIS, WIEiK, WIL, WM)
• Bezpieczeństwo systemów komputerowych (WFMiIS)
• Przetwarzanie i analiza sygnałów oraz obrazów, grafika i technologie multimedialne (WFMiIS, WIL, WM)
VI. Konstrukcje inżynierskie i infrastruktura
• Transport i logistyka (WIL, WM)
• Układy napędowe, eksploatacja i konstrukcje pojazdów (WM)
• Nowoczesne metody projektowania, kształtowania i optymalizacji konstrukcji, aparatury, układów mechanicznych oraz materiałów (WIL, WM)
• Infrastruktura hydro i geotechniczna oraz komunalna – konstrukcje, bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania (WIŚ)
• Prognozowanie, ocena i ochrona obiektów budowlanych poddanych wpływom dynamicznych z uwzględnieniem oddziaływań środowiskowych (WIL)
• Funkcjonalna, bezpieczna i przyjazna środowisku infrastruktura drogowa i szynowa (WIL)

Informacje o partycypacji poszczególnych wydziałów nie są zamknięte i w przypadku zgłoszenia dodatkowego projektu wydział zostanie włączony do danego kierunku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  18-01-2021