Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Data publikacji:
  01-02-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  35565
 
Lista wersji:
  11-05-2018
  12-03-2018
  24-01-2017
  01-09-2016
  05-05-2016
  10-12-2015
  17-02-2015
  28-11-2014
  23-10-2014
  12-09-2014
  09-07-2014
  13-12-2013
  07-09-2013
  17-03-2013 
  01-09-2012
  01-02-2012
  29-12-2011
  12-10-2011
  21-12-2010
  28-06-2010
  18-05-2010
  14-01-2010
  07-04-2009
  19-12-2008
  31-08-2008
  11-04-2008
  10-02-2007
  13-09-2006
  03-03-2006
  08-12-2005
  04-10-2005
  01-09-2005
  05-01-2005
  17-11-2004
  27-02-2004
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2008-2012

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR
prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ
prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
prof. dr hab. inż. Leszek MIKULSKI

Dziekani:
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI - WA
dr hab. Marek STANUSZEK, prof. PK - WFMiI
dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI - WIEiK
dr hab.inż. Tadeusz TATARA, prof. PK - WIL
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK - WIŚ
prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI - WIiTCh
prof. dr hab. inż. Leszek WOJNAR - WM

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA (WA)
dr hab. Jacek JAŚTAL (WFMiI)
prof. dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (WFMiI)
prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO (WIEiK)
prof. dr hab. inż. Tadeusz SOBCZYK (WIEiK)
prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA, prof. PK (WIL)
prof. dr hab.inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (WIL)
dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK (WIŚ)
dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK, prof. PK (WIŚ)
dr hab. inż. Andrzej LASZUK prof. PK (WIiTCh)
dr hab. inż. Andrzej WŁODARCZYK, prof. PK (WIiTCh)
prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (WM)
dr hab. inż. Stanisław ŁOPATA, prof. PK (WM)
dr hab. inż. Rafał PALEJ, prof. PK (WM)
prof. dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI (WM)
prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (WM)
dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK (WM)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
dr inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK (WA)
dr Wacław PIELICHOWSKI (WFMiI)
dr inż. Witold MAZGAJ (WIEiK)
mgr inż. Mirosław BORYCZKO (WIL)
dr inż. Teresa ZYCH (WIL)
dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
dr Zbigniew ŚLUSARCZYK (WIŚ)
dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
dr inż. Jan BIELSKI (WM)
dr inż. Andrzej SOBCZYK (WM)
mgr Barbara GRABACKA-PIETRUSZKA (jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr Anna PAWLIK
mgr Lidia PONANTA
inż. Jacek PRZĘDZIK

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Marcin STYRNA, przew. URSD

Przedstawiciele samorządu studentów:
inż. Daniel KOSTRZEWA, przew. URSS
Karol DAŁOMIS
Karolina GRZECHNIK
Tomasz HAZIAK
Katarzyna KASA
Izabela KRĘŻEL
inż. Karol MAJEWSKI
Agnieszka PRĘDOTA
Janusz ROGULSKI
Paweł TRĘBACZ
Elżbieta WYRAZ

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI – Rektor PK w kadencji 2002-2005
prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – Rektor PK w kadencji 1996-2002
prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ – Rektor PK w kadencji 1990-1996
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław JUCHNOWICZ – Przew. Konwentu Seniorów PK
dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFMiI)
inż. Lucjan TABAKA – Kanclerz
mgr Małgorzata KUROWSKA – Kwestor
mgr Marek GÓRSKI – Dyrektor BPK
mgr Jadwiga WIDZISZEWSKA – Dyrektor CTT
mgr inż. Przemysław PASTUSZAK – Przed. Sam. Dr.
inż. Patrycja ŚLEBIODA – Przed. Sam. Stud.
Filip JANOWIEC – Przew. Rady Osiedla DS
dr inż. Adam TABOR – Przed. Rady Ucz. ZNP
dr inż. Janusz ZAJĘCKI – Przed. NSZZ „Solidarność”
mgr inż. Jerzy NOWORYTA – Przed. Stow. Wych. PK

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018