baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  18-01-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  804
 
Lista wersji:
  18-01-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 4
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 12 stycznia 2021 r.
znak R.0201.4.2021

w sprawie zamknięcia platformy e-learningowej ELF


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 1 listopada 2021 r. zamknięta zostaje platforma e-learningowa ELF.
2. Nowe kursy e-learningowe, przewidziane do uruchomienia od semestru letniego 2020/21 mogą być zakładane wyłącznie na platformie DELTA obsługiwanej przez pracowników Centrum e-edukacji Politechniki Krakowskiej.
3. Autorzy kursów e-learningowych realizowanych na platformie ELF zobowiązani są do przeniesienia ich na platformę DELTA w terminie do 30 września 2021 r.
4. Kursy nieprzeniesione w terminie określonym w ust. 3 ulegną likwidacji.
5. W celu zapewnienia możliwości realizacji założonych dotychczas i rozpoczętych na platformie ELF kursów oraz przeprowadzenia zaliczeń w ramach tych kursów, platforma ELF będzie dostępna do 31 października 2021 r. Po tym terminie nastąpi zamkniecie dostępu do kursów na tej platformie.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021