baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1172
 
Lista wersji:
  30-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 63
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 września 2019 r.
znak R.0201.79.2019

w sprawie określenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na języki obce


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z uchwałą Senatu PK nr 49/d/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską, z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) odpisy w języku angielskim:
a) studia pierwszego stopnia – załącznik nr 1a,
b) studia pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 1b,
c) studia drugiego stopnia – załącznik nr 1c,
d) studia drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 1d,
2) odpisy w języku niemieckim:
a) studia pierwszego stopnia – załącznik nr 2a,
b) studia pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 2b,
c) studia drugiego stopnia – załącznik nr 2c,
d) studia drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 2d,
3) odpisy w języku francuskim:
a) studia pierwszego stopnia – załącznik nr 3a,
b) studia pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 3b,
c) studia drugiego stopnia – załącznik nr 3c,
d) studia drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 3d,
4) odpisy w języku hiszpańskim:
a) studia pierwszego stopnia – załącznik nr 4a,
b) studia pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 4b,
c) studia drugiego stopnia – załącznik nr 4c,
d) studia drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 4d,
5) odpisy w języku rosyjskim:
a) studia pierwszego stopnia – załącznik nr 5a,
b) studia pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 5b,
c) studia drugiego stopnia – załącznik nr 5c,
d) studia drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 5d.
2. Wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów określone w ust. 1 stosuje się do dyplomów sporządzonych według wzorów zatwierdzonych w uchwale Senatu PK nr 49/d/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z poźn. zm.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 1c
Załącznik 1d
Załącznik 2a
Załącznik 2b
Załącznik 2c
Załącznik 2d
Załącznik 3a
Załącznik 3b
Załącznik 3c
Załącznik 3d
Załącznik 4a
Załącznik 4b
Załącznik 4c
Załącznik 4d
Załącznik 5a
Załącznik 5b
Załącznik 5c
Załącznik 5d

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021