baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktor niebieskipoziom nadrzędny

punktorStatus prawny Uczelni
punktorDoktorzy honoris causa
punktorHonorowi profesorowie PK
punktorKonwent Seniorów PK
punktorProfesorowie-seniorzy PK
Politechnika Krakowska
     Informacje ogólne

Doktorzy honoris causa


Doktorzy honoris causa PK

Leopold Escande
profesor Uniwersytetu w Tuluzie, członek zagraniczny PAN
budownictwo wodne i hydromechanika
promotor: prof. zw. dr inż. Bronisław Kopyciński
nadanie: 24 listopada 1965 r.

Walery Goetel
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, członek rzeczywisty PAN
geologia, górnictwo, ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów
promotor: prof. inż. arch. Zbigniew Wzorek
nadanie: 5 października 1970 r.

Marian Kamieński
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej
petrografia i mineralogia
promotor: prof. zw. dr inż.Bronisław Kopyciński
nadanie: 30 czerwca 1972 r.

Pietro Gazzola
prezydent ICOMOS, profesor Uniwersytetu w Rzymie
ochrona zabytków
promotor: prof. dr inż. arch. Alfred Majewski
nadanie: 18 września 1972 r.

Wacław Olszak
profesor Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty PAN
mechanika i teoria konstrukcji z betonu
promotor: prof. zw. dr inż. Bronisław Kopyciński
nadanie: 26 października 1976 r.

Jerzy Hryniewiecki
profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
szkoła architektoniczna wielkoprzestrzenna
promotor: prof. zw. dr inż. Władysław Borusiewicz
nadanie: 19 czerwca 1980 r.

Kazimierz Gamski
profesor Uniwersytetu w Liege
teoria konstrukcji i materiałów budowlanych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Roman Ciesielski
nadanie: 18 czerwca 1985 r.

Bronisław Kopyciński
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej
konstrukcje betonowe i technologia betonu
promotor: prof. zw. dr inż. Władysław Muszyński
nadanie: 7 października 1988 r.

Heinz Peter Brauer
profesor zwyczajny Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
inżynieria chemiczna i procesowa, budowa aparatury
promotor: prof.zw. dr hab. inż. Stanisław Rudnik
nadanie: 14 października 1988 r.

Olgierd Cecyl Zienkiewicz
profesor Uniwersytetu Walijskiego w Swansea
metody komputerowe analizy i optymalizacji, metoda elementów skończonych
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz
nadanie: 4 paździrnika 1989 r.

Gerard Duncan Galletly
profesor Uniwersytetu w Liverpool
statyka, dynamika i stateczność powłok metalowych i kompozytowych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski
nadanie: 24 maja 1995 r.

Henk C. van der Plas
profesor Akademii Rolniczej w Wageningen (Holandia)
chemia azotowych związków heterocyklicznych
promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Bulewicz
nadanie: 27 czerwca 1995 r .

Witold Cęckiewicz
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty PAN,
członek czynny PAU
architektura i urbanistyka
promotor: prof. zw. dr inż. arch. J.Tadeusz Gawłowski
nadanie: 18 października 1995 r.

Roman Ciesielski
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty PAN,
członek czynny PAU
mechanika konstrukcji inżynierskich
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer
nadanie: 18 października 1995 r.

Michał Życzkowski
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty PAN,
członek czynny PAU
mechanika ciała stałego
promotor: prof. zw. dr hab. Józef Nizioł
nadanie: 18 października 1995r.;

Zenon Mróz
profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN,
członek korespondent PAN
mechanika
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Jacek Skrzypek
nadanie: 3 grudnia 1997 r.

Wiktor Zin
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej
architektura i urbanistyka, konserwacja zabytków, historia i teoria architektury
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
nadanie: 28 stycznia 1998 r.

Władysław Muszyński
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej
budownictwo
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
nadanie: 6 maja 1998 r.

Jaime Lerner
Gubernator Stanu Parana w Brazylii
architektura i urbanistyka
promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz
nadanie: 30 marca 1999 r.

Oscar Mahrenholtz
profesor Uniwersytetu Technicznego Hamburg-Harburg
mechanika stosowana
promotor: prof. zw. dr hab. Józef Nizioł
nadanie: 9 czerwca 1999 r.

Jan Hult
profesor Politechniki w Göteborgu
mechanika ciał odkształcalnych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski
nadanie: 9 czerwca 1999 r.

Herbert Mang
profesor Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu
mechanika konstrukcji
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn
nadanie: 13 kwietnia 2000 r.

Jan Kmita
profesor Politechniki Wrocławskiej
teoria i mechanika konstrukcji mostowych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Kazmierz Flaga
nadanie: 28 czerwca 2000 r.

Mihály Zádor
profesor Uniwersytetu technicznego w Budapeszcie
historia architektury i konserwacja budowli zabytkowych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
nadanie: 27 października 2000 r.

James C. I. Dooge
profesor Uniwersytetu w Dublinie
hydrologia i hydraulika koryt otwartych
promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Słota
nadanie: 8 listopada 2000 r.

Artur Wieczysty
profesor Politechniki Krakowskiej
inżynieria środowidska
promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel
nadanie: 30 maja 2001 r.

John Tinsley Oden
profesor Uniwersytetu Teksas w Austin
metody komputerowe w inżynierii lądowej
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz
nadanie: 25 czerwca 2001 r.

Aleksiej Mitrofanowicz Kutiepow
profesor Russian Academy of Sciences
hydrodynamika i podstawy teoretyczne nieliniowych procesów technologii chemicznej
promotor: prof. zw. dr hab. Józef Nizioł
nadanie: 26 czerwca 2002 r.

Janusz Bronisławowicz Danilewicz
profesor Instytutu Podstawowych Problemów Elektroenergetyki
Rosyjskiej Akademii Nauk
metody matematycznego modelowania maszyn elektrycznych i ich elementów
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Jan Taler
nadanie: 30 października 2002 r.

Jarosław Mikielewicz
profesor zwyczajny w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
analiza nowych obiegów termodynamiczmych siłowni, analiza niekonwencjonalnych urządzeń i systemów konwersji energii
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Jan Taler
nadanie: 14 maja 2004

Michał Kleiber
profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN
członek rzeczywisty PAN
mechanika ciał odkształconych, modelowanie i metody obliczeniowe
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn
nadanie: 12 sierpnia 2004 r.

Tadeusz Chrzanowski
emerytowany profesor
przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
członek krajowy korespondent PAU
historia sztuki nowożytnej, historia sztuki XVI-XVIII w.
promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
nadanie: 11 marca 2005 r.

Zbigniew Engel
profesor zwyczajny w Akademi Górniczo-Hutniczej
mechanika i wibroakustyka
promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
nadanie: 28 czerwca 2006 r.

Günter Wozny
profesor Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
modelowanie nieliniowych procesów technologii chemicznej
promotor: prof. dr hab. inż. Michał Dyląg
nadanie: 29 lutego 2008 r.

Józef Nizioł
profesor zwyczajny w Politechnice Krakowskiej
dynamika układów materialnych
promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
nadanie: 19 czerwca 2008 r.

Henryk Górecki
profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej
technologia chemiczna nawozów mineralnych i związków fosforowych
promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
nadanie: 25 listopada 2010 r.

Antonio Monestiroli
profesor zwyczajny Politechniki Mediolańskiej
kompozycja architektoniczna
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
nadanie: 21 stycznia 2011 r.

Oskar Josefowicz Kojfman
profesor Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego
synteza makroheterocyklicznych związków oraz polimerów na ich osnowie
promotor: prof. dr hab. Józef Nizioł
nadanie: 11 marca 2011 r.

Kazimierz Flaga
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej
budownictwo i mechanika
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
nadanie: 22 czerwca 2011 r.

Stanisław Mrowec
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej
fizykochemia ciała stałego i inżynieria materiałowa
promotor: prof.dr hab.inż. Zbigniew Żurek
nadanie: 20 stycznia 2012 r.


Data publikacji:13-06-2012
Wprowadził:Zbigniew Marszalik
Liczba odwiedzin:18841
Lista wersji:
  13-06-2012 
  12-10-2011
  05-04-2011
  27-11-2010
  20-10-2008
  22-03-2005
  09-09-2004
Wydruk

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021