baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  26-04-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  97415
 
Lista wersji:
  26-04-2012 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 13
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
znak R.0201-19/12

w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013


Na podstawie § 7 ust. 5 „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 20/d/03/2010 z dnia 26 marca 2010 r. oraz § 2 ust. 4 „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Senatu PK nr 58/o/10/2009 z dnia 23 października 2009 r., zarządza się, co następuje:
§ 1.
Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów studiów, z wyjątkiem studentów ostatniego semestru studiów, trwać będzie:
od 1 października 2012 r. do 17 lutego 2013 r.
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 1 października do 30 października 2012 r.
od 3 listopada do 10 listopada 2012 r.
od 12 listopada do 23 grudnia 2012 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2013 r.
od 7 stycznia do 27 stycznia 2013 r.
2. przerwy okolicznościowe:
od 31 października do 2 listopada 2012 r.
11 listopada 2012 r.
6 stycznia 2013 r.
3. przerwa świąteczna:
od 24 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r.
4. zimowa sesja egzaminacyjna:
od 28 stycznia do 5 lutego 2013 r.
5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
od 6 lutego do 12 lutego 2013 r.
6. wakacje zimowe:
od 13 lutego do 17 lutego 2013 r.
7. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru zimowego:
12 lutego 2013 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów na semestr letni:
15 lutego 2013 r.
3) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów studiów niestacjonarnych na semestr letni:
16 lutego 2013 r.
§ 2.
Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów studiów, z wyjątkiem studentów ostatniego semestru studiów oraz studentów wymienionych w § 3, trwać będzie:
od 18 lutego do 30 września 2013 r.
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 18 lutego do 27 marca 2013 r.
od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.
od 6 maja do 29 maja 2013 r.
od 31 maja do 11 czerwca 2013 r.
z zastrzeżeniem, iż 10 czerwca 2013 r. jest dniem przeznaczonym na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych występujących w planie studiów w czwartek, a 11 czerwca 2013 r. jest dniem przeznaczonym na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych występujących w planie studiów w piątek.
2. przerwa świąteczna:
od 28 marca do 2 kwietnia 2013 r.
3. przerwy okolicznościowe:
od 1 maja do 3 maja 2013 r.
30 maja 2013 r.
4. rajd Politechniki Krakowskiej:
od 2 maja do 5 maja 2013 r.
5. letnia sesja egzaminacyjna:
od 12 czerwca do 30 czerwca 2013 r.
6. praktyki programowe dla studentów (z zastrzeżeniem, iż terminy praktyk nie mogą kolidować z terminami egzaminów w sesji):
od 1 lipca do 15 września 2013 r.
7. wakacje letnie:
od 1 lipca do 1 września 2013 r.
8. jesienna sesja egzaminacyjna:
od 2 września do 15 września 2013 r.
9. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru letniego:
15 września 2013 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2013/14:
23 września 2013 r.
§ 3.
Semestr letni dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 trwać będzie:
od 25 lutego do 30 września 2013 r.*
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 25 lutego do 27 marca 2013 r.
od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.
od 6 maja do 29 maja 2013 r.
od 31 maja do 18 czerwca 2013 r.
z zastrzeżeniem, iż 17 czerwca 2013 r. jest dniem przeznaczonym na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych występujących w planie studiów w czwartek, a 18 czerwca 2013 r. jest dniem przeznaczonym na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych występujących w planie studiów w piątek.
2. letnia sesja egzaminacyjna:
od 19 czerwca do 7 lipca 2013 r.
3. wakacje letnie:
od 8 lipca do 1 września 2013 r.
4. terminy: przerwy świątecznej, przerw okolicznościowych, rajdu Politechniki Krakowskiej, jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczenia semestru letniego, a także składania w dziekanatach wydziałów indeksów i innych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2013/14 – jak w § 2.
§ 4.
1. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów wyższych podejmują rady wydziałów z zastrzeżeniem, iż planowym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze letnim jest 30 września, a studiów kończących się w semestrze zimowym jest 31 marca.
2. Uchwały rad wydziałów uwzględniają terminy: okresów zajęć dydaktycznych, przerw okolicznościowych i świątecznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji oraz terminy składania prac dyplomowych i zaliczania semestrów.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

*Na podstawie decyzji dziekana, organizacja semestru letniego dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 może być zgodna z § 2.

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022