baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  27-04-2015
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  55242
 
Lista wersji:
  27-04-2015 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 21
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
znak R.0201-25/15

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016


Na podstawie § 7 ust. 5 „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 25/d/04/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późniejszymi zmianami oraz § 2 ust. 6 „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 33/d/03/2015 z dnia 27 marca 2015 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2015/2016 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2015 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023