baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  27-03-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1199
 
Lista wersji:
  27-03-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 12
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 marca 2019 r.
znak R.0201.17.2019

w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu
na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Politykę Otwartego Dostępu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
1. Na Koordynatora do Spraw Otwartego Dostępu wyznacza się Dyrektora Biblioteki PK.
2. Zadania Koordynatora do Spraw Otwartego Dostępu są określone w Polityce Otwartego Dostępu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021