baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-06-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  19076
 
Lista wersji:
  04-06-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 29 maja 2019 r.
nr 46/d/05/2019

w sprawie Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Tracą moc:
1) uchwała Senatu PK z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późniejszymi zmianami,
2) uchwała Senatu PK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przepisów szczegółowych do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,
3) uchwała Senatu PK z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów szczegółowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późniejszymi zmianami.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024