baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-03-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  567
 
Lista wersji:
  19-03-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 25
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 marca 2020 r.
znak R.0201.31.2020

w sprawie utworzenia studiów I i II stopnia na kierunku geoinformatyka


Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm. ), w związku z wnioskiem dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z dnia 19 lutego 2020 r. o utworzenie studiów na kierunku geoinformatyka na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej tworzy się studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geoinformatyka.
2. Studia na kierunku geoinformatyka prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych.
3. Kształcenie na studiach na kierunku geoinformatyka prowadzone będzie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/21.
4. Studia na kierunku geoinformatyka przyporządkowane są do dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100% efektów uczenia się).
§ 2
1. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej tworzy się studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geoinformatyka.
2. Studia na kierunku geoinformatyka prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych.
3. Kształcenie na studiach na kierunku geoinformatyka prowadzone będzie od semestru letniego roku akademickiego 2023/24.
4. Studia na kierunku geoinformatyka przyporządkowane są do dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100% efektów uczenia się).
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2020 r.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  27-03-2023