baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2021
 
Lista wersji:
  30-04-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 29 kwietnia 2020 r.
nr 42/o/04/2020

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W Statucie Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r. dodaje się § 92a w brzmieniu:

㤠92a
Wybory Rektora, Senatu oraz Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 powinny odbyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. Terminy określone w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 5 załącznika nr 4 do Statutu nie mają zastosowania”.

§ 2
Wszelkie czynności dotyczące wyborów Rektora, Senatu i Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024