baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2643
 
Lista wersji:
  30-06-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 czerwca 2020 r.
nr 69/d/06/2020

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się wzory:
1) dyplomów ukończenia studiów:
a) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 1,
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 2,
c) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 3,
d) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 4;
2) odpisów dyplomów ukończenia studiów:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 5,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 6,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 7,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 8;
3) odpisów dyplomów ukończenia studiów przeznaczonych do akt:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przeznaczonego do akt – załącznik nr 9,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem przeznaczonego do akt – załącznik nr 10,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia przeznaczonego do akt – załącznik nr 11,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem przeznaczonego do akt – załącznik nr 12;
4) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 13,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 14,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 15,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 16;
5) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język niemiecki:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 17,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 18,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 19,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 20;
6) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język francuski:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 21,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 22,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 23,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 24;
7) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język hiszpański:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 25,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 26,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 27,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 28;
8) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język rosyjski:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 29,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 30,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 31,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 32;
9) duplikatów dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w pkt 1:
a) duplikatu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 33,
b) duplikatu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 34,
c) duplikatu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 35,
d) duplikatu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 36.
2. Określa się opisy do wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów, wymienionych w ust. 1:
1) opis do wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, wzorów odpisów dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i wzoru duplikatu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 37,
2) opis do wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem, wzorów odpisów dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem i wzoru duplikatu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 38,
3) opis do wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, wzorów odpisów dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia i wzoru duplikatu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 39,
4) opis do wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem, wzorów odpisów dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem i wzoru duplikatu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 40.
§ 2
1. Dyplomy ukończenia studiów, odpisy dyplomów ukończenia studiów i duplikaty dyplomów ukończenia studiów sporządzone według wzorów i opisów określonych w § 1 będą wydawane absolwentom Politechniki Krakowskiej od 1 października 2020 r.
2. Do 30 września 2020 r. absolwentom Politechniki Krakowskiej będą wydawane dyplomy według wzorów określonych w uchwale Senatu nr 49/d/05/2019 z 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską, z późn. zm.
3. Do 30 września 2020 r. absolwentom Politechniki Krakowskiej będą wydawane odpisy dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na języki obce określone w zarządzeniu nr 63 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na języki obce.
4. Duplikaty dyplomów ukończenia studiów sporządzone według wzorów określonych w § 1 ust. 1 pkt 9 będą wydawane absolwentom Politechniki Krakowskiej w przypadku utraty oryginału dyplomu ukończenia studiów wystawionego według wzoru, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.
5. Szczegółowe zasady przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz odpisów dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w § 1, określi Rektor PK w drodze zarządzenia.
6. Tryb postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatów dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w § 1, określi Rektor PK w drodze zarządzenia.
§ 3
Wzory dyplomów ukończenia studiów, odpisów dyplomów ukończenia studiów i duplikatów dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 725) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 27
Załącznik nr 28
Załącznik nr 29
Załącznik nr 30
Załącznik nr 31
Załącznik nr 32
Załącznik nr 33
Załącznik nr 34
Załącznik nr 35
Załącznik nr 36
Załącznik nr 37
Załącznik nr 38
Załącznik nr 39
Załącznik nr 40
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024