baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  959
 
Lista wersji:
  30-06-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 czerwca 2020 r.
nr 76/n/06/2020

w sprawie zmian trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego


Na podstawie art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W trybie i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 87/n/09/2019 z dnia 25 września 2019 r. z późn. zm., § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wszystkie przewody i postępowania w sprawie nadania stopni naukowych, które zostały wszczęte i niezakończone na podstawie dotychczasowych przepisów, zostaną obligatoryjnie odpowiednio zamknięte lub umorzone do dnia 31 grudnia 2022 r. Właściwe decyzje w tej sprawie niezwłocznie wyda odpowiednio rada naukowa wydziału lub Senat."
§ 2
Tekst jednolity trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, uwzględniający zmiany o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023