baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  03-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  6582
 
Lista wersji:
  03-12-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 129
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 grudnia 2020 r.
znak R.0201.149.2020

w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 4 załącznika nr 2 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21, z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21, określa się:
1) harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na Wydziale Architektury – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym oraz na kierunek gospodarka przestrzenna – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Wydziałowe komisje rekrutacyjne rozpoczynają prace w dniu 15 stycznia 2021 r.
2. Po zakończeniu rekrutacji na wydziale, jednak nie później niż 1 marca 2021 r., komisje rekrutacyjne przekazują do Działu Kształcenia sprawozdanie EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia.
§ 3
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021