baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  373
 
Lista wersji:
  01-03-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 lutego 2021 r.
nr 15/d/02/2021

w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 ust. 3 przyjmuje następujące brzmienie:
„3. Absolwentom Politechniki Krakowskiej, którym wydano dyplomy według wzorów, o których mowa w ust. 2, będą wydawane odpisy dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na języki obce według wzorów określonych w Zarządzeniu nr 63 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na języki obce.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-07-2021