baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  99
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 58
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
znak R.0201.65.2021

w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/22


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Niniejsze zarządzenie dotyczy liczby miejsc dla osób przyjmowanych na studia w trybie przewidzianym w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. przez rekrutację.
§ 2
Ustala się liczbę miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Ustala się liczbę miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Rektor Politechniki Krakowskiej lub Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby miejsc na pierwszym roku studiów na wniosek dziekana właściwego wydziału, w zależności od potrzeb i możliwości wydziału. Wniosek należy złożyć przed ogłoszeniem przez wydziałową komisję rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021