baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  29
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 27/d/04/2021

w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r. z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 24 marca 2021 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się program studiów kierunku budownictwo, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie 1 października 2021 r.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021