baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  02-06-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1037
 
Lista wersji:
  02-06-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 74
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 maja 2021 r.
znak R.0201.81.2021

w sprawie zmian w Zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na Osiedlu Studenckim PK w związku ze stanem epidemii


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
W Zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na Osiedlu Studenckim PK w związku ze stanem epidemii, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 106 Rektora PK z dnia 12 października 2020 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenie całego Osiedla Studenckiego obowiązuje zakaz odbywania wszelkich zgromadzeń z wyjątkiem tych, których liczba uczestników nie przekracza 50 osób”,
2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na terenie poszczególnych Domów Studenckich obowiązują następujące zasady:”
1) przy wchodzeniu do DS należy zdezynfekować ręce,
2) w przestrzeni wspólnej należy zasłaniać usta i nos przy pomocy maseczek,
3) w przestrzeni wspólnej należy zachowywać bezpieczny dystans,
4) zakazuje się organizowania wszelkich zgromadzeń,
5) zakazuje się stosowania przedłużeń pobytu,
6) ogranicza się liczbę osób jednocześnie korzystających z pomieszczeń kuchennych w danym czasie – maksymalnie 5 osób,
7) ogranicza się liczbę osób korzystających z salek (fitness, TV, bilard, kinowa, siłownia, muzyczna, tenis stołowy, cichej nauki) do maksymalnie 5 osób; korzystanie odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi GIS dotyczącymi wydarzeń kulturalnych; administracja domu studenckiego może zdecydować o czasowym zamknięciu (niedostępności) danej salki – w przypadku zwiększonego ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2”.
§ 2
Tekst jednolity Zasad bezpieczeństwa na Osiedlu Studenckim PK w związku ze stanem epidemii uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-08-2022