baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  12-01-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  930
 
Lista wersji:
  12-01-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 2
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 stycznia 22 r.
znak R.0201.2.2022

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Krakowskiej, w § 2 rozdziału III „Centrum Doskonalenia Badań Naukowych” dodaje się ust. 5:
„5. Centrum umożliwia przyjmowanie na staże naukowe pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych z jednostek zewnętrznych wykonujących badania interdyscyplinarne”.
2. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmianę o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-08-2022