baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  26-01-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  5396
 
Lista wersji:
  26-01-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 stycznia 2022 r.
nr 3/d/01/2022

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 czerwca 2021 r. nr 51/d/06/2021 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 czerwca 2021 r. nr 51/d/06/2021 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23 wprowadza się następujące zmiany: (lista zmian)
§ 2
Tekst jednolity uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej 23 czerwca 2021 r. nr 51/d/06/2021 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-12-2022