baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  23-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  237
 
Lista wersji:
  23-02-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 17
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 lutego 2022 r.
znak R.0201.22.2022

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej PK rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2022/23


Na podstawie § 1 ust. 4 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK, stanowiących załącznik do uchwały Senatu nr 6/o/02/2022 z 23 lutego 2022 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2022/23 wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł.
2. Środki uzyskane przez Politechnikę Krakowską z wpłat wniesionych przez kandydatów pozostają w dyspozycji Szkoły Doktorskiej PK.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022