baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  12-05-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  360
 
Lista wersji:
  12-05-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 44
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 maja 2022 r.
znak R.0201.56.2022

w sprawie powołania Rady Naukowej FutureLab PK


Na podstawie rozdziału VII § 5 ust. 2 załącznika nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Krakowskiej zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Radę Naukową FutureLab PK na okres do 31 grudnia 2023 r. w składzie:
1) ]dr inż. Joanna Bąk,
2) dr inż. Aleksandra Faron,
3) dr inż. Daniel Grzonka,
4) dr hab. inż. Przemysław Jodłowski,
5) dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK,
6) dr inż. Barbara Kozub,
7) dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak,
8) dr inż. Anna Romańska-Zapała.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023