baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  15
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 czerwca 2022 r.
nr 35/d/06/2022

w sprawie ustalenia programu kierunku Additive Manufacturing prowadzonego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej we współpracy z Politechniką Lwowską


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm. ) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z dnia 9 maja 2022 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się program kierunku Additive Manufacturing , prowadzonego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej we współpracy z Politechniką Lwowską, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022